Adverteren op Frysk FM

Frysk FM is de commerciële regionale muziekzender voor de provincie Fryslân. De muziek is voor meer dan 50% afkomstig uit Fryslân waarvan het grootste deel in de Friese taal is gezongen. Er is ook veel aandacht voor nieuwe muziek van Friese muzikanten of tekstschrijvers.

Daarnaast altijd het actuele nieuws en wordt tijdens de ochtend- en avondspits iedere 30 minuten verkeersinformatie uitgezonden voor Noord Nederland.

Frysk FM is in een groot deel van Fryslân te ontvangen via de FM frequenties 97.3 en 101.8 FM.

Open player Website

Uitzendgebied Frysk FM


Voorbeeldspots